Térítési díj mentesség/kedvezmény

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető tandíjmentességről

Tájékoztató.1. melléklet2. melléklet

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok szerint hogyan lehet iskolánkban térítési díj mentességet igénybe venni.

I. Jogosultság

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 34.§ (1) b 9 pontja, 35.§ (1) b) és c) pontjai valamint a 36.§ (1) bekezdés a)
pontja és (2) bekezdése alapján:

„A művészetoktatásért fizetett térítési díjból száz százalékos kedvezményre jogosultak a
hátrányos helyzetűek, a halmozottan hátrányos helyzetűek, a testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók.

II. A fentiekből a következő intézményi eljárási rend következik:

1.) A szülőnek a száz százalékos térítési díj kedvezmény igénybevételére kérelmet kell benyújtani. (A kérelem mintáját lásd az 1. számú mellékletben.)
2.) A kérelemhez csatolnia kell a kedvezményre való jogosultságot igazoló határozatot.
3.) A korábbi gyakorlatnak megfelelően száz százalékos kedvezményre jogosultak a testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók. Esetükben a fogyatékosságot, illetve autizmust igazoló határozatot kell a kérelem mellékleteként benyújtani.
4.) A korábbi gyakorlattól eltérően a jövőben nem a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
jogosult tanulók lesznek jogosultak kedvezményre (a rendszeres gyermekvédelmi támogatása
jelenlegi szabályozás szerint önmagában már nem elégséges feltétele a kedvezménynek), hanem a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Tehát a száz százalékos kedvezményhez a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatot kell benyújtani. A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a gyermekvédelmi törvényben található jogszabály szerint a gyámhatóság végzi, tehát nem az intézmény bírálja el.
5.) Az intézmény igazgatója a kérelem és szükséges mellékletei alapján határozatban megállapítja a térítési díj mentességet.
6.) A mentességre való jogosultság körülményeiben való változást a szülő 15 napon belül köteles az intézmény vezetőjének bejelenteni.
7.) A térítési díj fizetési mentesség addig az időpontig jár ameddig a kedvezményre való jogosultságot megalapozó helyzet fennáll.
8.) A kérelem benyújtásának határideje az adott tanév szeptember 15-e.

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető tandíj kedvezményről

Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok szerint hogyan lehet iskolánkban térítési díj kedvezményt igénybe venni.

A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a következő szerint alakul:

37.335 Ft – 38.475 Ft akkor a meghatározott díj 10%-a
38.476 Ft – 39.900 Ft akkor a meghatározott díj 20 %-a
39 901 Ft – 42.750 Ft akkor a meghatározott díj 30 %-a
42.751 Ft – 45.600 Ft akkor a meghatározott díj 40%-a
45.601 Ft – 48.450 Ft akkor a meghatározott díj 50%-a
48.451 Ft – 51.300 Ft akkor a meghatározott díj 60%-a
51.301 Ft – 54.150 Ft akkor a meghatározott díj 70%-a
54.151 Ft – 57.000 Ft akkor a meghatározott díj 80%-a
57.001 Ft – 59.850 Ft akkor a meghatározott díj 90%-a az éves tandíj

A meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.
A meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet (2.sz. melléklet) legkésőbb szeptember 15-ig
lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton. A kérelmet a benyújtást követő 15 napon
belül az intézmény vezetője bírálja el.

Kérjük, hogy a térítési díj/ tandíjmentességet, ill. kedvezményeket a fentiek szerint igényeljék.

 

Steguráné Ormándi Barbara
intézményvezető